نمایش موارد بر اساس برچسب: درمان چسبندگی بعد از ختنهاز جمله مشكلات بدنبال ختنه تو رفتگي آلت است، آلت کودکان کوچک است و با توجه به اینکه اگر کودکی اضافه وزن داشته باشد و دچار چربی زیر شکم باشد، معمولا این حالت تورفتگی بیشتر ایجاد می شود كه در صورت نبود چسبندگي نیاز به اقدام خاصی برای رفع این مشکل نیست و اغلب با گذشت زمان (حدود ۲ سالگی) بهبود پیدا مى کند. فقط حتما بعد از هر بار ادرار کودک برای شستشو و همچنین هنگام حمام بردن، دو طرف آلت بايد فشار داده شود تا بیرون بیاید و آلت به خوبی تمیز شود بنابراين خطري نوزاد را تهديد نمي كند جاي نگراني نيست.
در اينجا سوالي كه ممكن است ايجاد شود اين است كه علت اين امر چيست؟ 
بدليل اينكه كه بافت پوششي در قسمت ختنه شده از بین رفته گاهی اوقات لبه ها می توانند به سر آلت تناسلی مانند لایه نازکی غشاء بچسبند و به نظر می رسد که ختنه نشده است .در اغلب موارد ، چسبندگی به طور کامل بدون درد است و با گذشت زمان حل می شود، بنابراین اغلب هیچ درمانی لازم نیست .

گاهي نيز بعلت ختنه توسط افراد فاقد واجد شرایط و يا بدليل ناقص برداشته شدن پوست ختنه گاه باندهای چسبندگی متعدد ما بین تنه آلت تناسلی و کلاهک آلت تناسلی ایجاد می شوند هم چنين چسبندگی ناشی از ختنه نامناسب سبب مخفی شدن و کشیده شدن آلت تناسلی کودک بداخل شکم می شود كه اين مشكل در موارد اندك ديده مي شود و چسبندگي طوري است كه با فشار دادن دو طرف آلت بيرون نمي آيد و نيازمند مراجعه به پزشك و اقدام بيشتري است ، در مواردي براي آزاد کردن این چسبندگی نیازمند عمل جراحی است.
همچنين اسمگما ( ترشحات و سلول هاي پوستي مرده) و يا باكتري ها مي توانند در زير پوست ختنه گاه تجمع يابند و اين مسئله نيز مي تواند ايجاد چسبندگي كند كه براي جلوگيري از اين موضوع  نيازمند مراقبت بعد از ختنه توسط والدين و رعايت نكات بهداشتي براي نوزاد مي باشد.

 

منتشرشده در مقالات

اینستاگرام