دفورمیتی زاویه زانوها

این مورد را ارزیابی کنید
(11 رای‌ها)
دفورمیتی زاویه زانوها - 5.0 out of 5 1 based on 11 votes

1- Bow-legged (پاپرانتزی) :

در واقع همان Genu varumاست که قسمت دیستال ناهنجاری به طرف خط وسط بدن می باشد و زانو‌ها از هم دور می‌شوند. که تا دو سالگی می‌تواند طبیعی باشد.


2-Knock-knee (زانو‌ی قفل شده) :

در واقع همان Genu valgum است که قسمت دیستال ناهنجاری از خط وسط بدن دور می‌شود و زانوها به هم نزدیک می‌شود که تا 4 الی 6 سالگی می‌تواند طبیعی باشد .
بیشتر نوزادان در بدو تولد Bow legged هستند (20درجه) اما این انحنا تدریجا کم می‌شود و از 2 سالگی Knock knee شروع می‌شود که تا 3 سالگی ادامه می‌یابد (تا15درجه) و سپس شروع به کاهش می‌نماید. در 8 سالگی اغلب کودکان حدود 9-7 درجه knock knee هستند که به همین صورت ادامه می‌یابد.
وجود زانوهای قفل شده از زیر 2 سالگی و دیدن پاپرانتزی بعد از 3 سالگی و یکطرفه بودن انحنا نیاز به بررسی بیشتر دارندکه شایعترین علت نوع غیر‌طبیعی آن در کشور ما ریکتز می‌باشد و با توجه به قابل درمان بودن این بیماری تشخیص به موقع از عوارض بعدی جلوگیری می‌کند.

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

اینستاگرام